Malinois du Mont St. Aubert

O-Wurf vom 03.02.2014
Xago du Mont St. Aubert x Youpie du Mont St. Aubert
Stacks Image 5636
Stacks Image 5644
Odry (Kaya genannt)
Ophelie
Sporthündin VPG